§1 Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Radio SEMI działających na domenach www.radio.lo-niepolomice.pl, radio.lo-niepolomice.pl oraz na fanpage'u na Facebooku znajdującym pod adresem www.facebook.com/radiosemi (zwany dalej: „Radiem”).

§2 Jakie dane są zbierane?

1. Radio zapisuje dane generowane przez użytkowników

2. Podczas korzystania ze stron internetowej Radia pobierane są automatycznie informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

3. Podczas prowadzenia konwersacji poprzez fanpage zapisywana jest historia rozmowy.

4 Po zaproponowaniu utworu Radio zapisuje następujące dane.

4.1 Fanpage na Facebooku: imię, nazwisko, płeć, unikatowane ID pozwalające Radiu na komunikacje z użytkownikiem.

§3 Mechanizm Cookies, Adres IP

1. Radio używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Radio, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Radio.

2. Radio wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Radio, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników Radia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Radia będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Radio gromadzi adresy IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Radio przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Radio przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji użytkowników obciążających serwer np. atakiem DDoS.

5. Radio zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Radio nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§4 Fanpage na Facebooku

1. Radio umożliwania kontaktowanie się z botem przez stronę na Facebooku pod adresem www.facebook.com/radiosemi

2. Istnieje możliwość proponowania utworów za pośrednictwem bota

3. Radio używa imion użytkowników w celu wysyłania niestandardowych wiadomości. Zwracając się do użytkownika po imieniu.

4. Użytkownik w każdej chwili może skasować swoje dane z bazy za pośrednictwem bota, wpisując help, następnie wchodząc w inne, potem opcje a następnie Usuń moje dane.

§5 Dostęp do danych

1. Do danych zbieranych przez Radio mają bezpośredni dostęp jedynie Administratorzy serwisu.

2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

§6 Zabezpieczenia

1. Serwis Radia używa protokołu SSL, szyfrując połączenie z serwerem zapewniając tym samym bezpieczną komunikację z serwerem

§7 Zmiany Polityki Prywatności

1. Radio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres email: radio@lo-niepolomice.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2017 r.